Městské zásahy Trutnov

"U Eurobytů", #1 P+R Pivovar - Jan Pustějovský, Tereza Lemperová (23 studio), #1 Zelený pokoj, #10 Hradební cesta - Miloslav Klimeš, #11 Pod novými lipami - Michal Rouha, #12 Nová Skřivánčí ulice - Michal Rouha, #13 Horská vs. reklama - Michal Rouha, #14 Proluky na hraně historického centra - ateliér Hořická, Pustějovský (FS ČVUT v Praze), #15 Souboj pylonů - Veronika Sávová, #2 Domy v domech - ateliér Tomáše Šenbergera a Jana Pustějovského (FSV ČVUT), #2 Vstup, #3 Městská tržnice - ateliér Filipa Klozara a Jany Hořické (FSV ČVUT), #3 Řez, #4 Kostka, #4 Svatební síň - Jan Veisser, #5 Na kole na hory - Jan Veisser, #5 Zašívárna, #6 Říční patero - Vojtěch Rýzner, Jan Kačer (Reaktor), #7 Krakonošova zahrádka - Eva Mašková, Lucie Kirovová, #8 Svatojanské náměstí – tržnice – Malé náměstí - Kateřina Stiehlová, #9 Trutnovské schody - Michal Rouha, 100 let stará budova školky, Budoucí rozvoj průmyslové zóny, Bývalá hasičskà zbrojnice, Bývalá přádelna lnu, Bývalé kino OKO a kinokavárna Odeon, Bývalý areál Texlenu – průmyslové dědictví, Centrum pro Nové Dvory, Cesta podél řeky, Cyklisté na Výsluní a na Českou čtvrť, Cyklopropojení u Uffa, Cyklostezka na nábřeží, Dominanta na Polské?, Dopravní generel ve městě, Fialková, Mládežnická ... nové pěší propojení?, Gorkého bezpečně do ulice Na Struze, Havel a Trutnov, Horská ulice a její podoba, Hřiště Bohuslavická, Hřiště nehřiště, Hřiště u Rolnické školy, Chodník a cyklostezka až do Bohuslavic?, Chodník a lavičky v blízkosti zastávky, Chybějící dopravní propojení, Jak využít nejstarší papírnu v Čechách?, Jiráskovo náměstí ... co to?, Kde začíná/končí pěší zóna?, Kopeček, Koridor dálnice D11 - územní plán., Krakonošovo náměstí a jeho detaily, Kryblická ulice, Křížení dopravy, Křižíkova u bytovek, Křižovatka Gorkého a Majerové, Křižovatka u poříčského náměstí, Křižovatka ulic Pražská, Žižkova a Úpická, Kultivace prostoru u supermarketu, Kultivace prostoru, lepší uspořádání chodníků, sloupů(VO), Kulturní areál Na Bojišti?, Lávka či nadchod?, Malé náměstí a jeho okolí, Malé náměstí či park?, Město a řeka, Městská sjezdovka, Městský park, Místo na cyklostezce, Místo na sídlišti, Místo pro lavičku, Nad jezem, Náměstí - sezení VS auta, Náměstí Horníků, Náměstí v Poříčí!, Nebezpečné místo, Nebezpečné místo pro chodce a cyklisty, Nebezpečný přechod v ulici na Struze, Nesmyslné zábradlí, Nevyužité "škvárové hřiště", Nevyužitý park, Nová fit-stezka, Nová náplň pro bahnité a nevzhledné parkoviště., Nové centrum Trutnova, Nové rekreační centrum Dolce?, Nový městský park s hřišti, Nový pohled na poříčské náměstí?, Nový prostor pro děti a seniory, Obchodní zóna a její přístup, Obchodní zóna na Krkonošské, Od silnice k potoku, Odpočinek u řeky, Okolí obou rybníků, Osvětlení přechodu, Parčík vs nové rodinné domy, Parkování a úprava zeleně, Parkoviště před OA, Parkoviště u bývalého okresního úřadu, Pasáž spojující ulici Horská a Poštovní, Pěšky a na kole, Petříkovická ulice, Pítko pro sportovce, Plac pro hry a odpočinek, Plánovaná výstavba komunikace WD 5, Podél řeky, Podoba sídliště pro třetinu obyvatel Trutnova, Proluka v historickém jádru města, Propojení se zahradním městem, Propojení Šestidomí vs Humlův dvůr, Prostor kolem panelových domů, Průmysl na Voletinské, Přechod pro chodce, Přechod u kruhového objezdu, Přístup k řece, Přístup na kole do rekreační oblasti Dolce, Regulace reklamy ve městě, Reklamní poutač, Rekonstrukce mostu, nový jez?, Rekonstrukce Náchodská, Rekonstrukce ulice Mladobucké, Slovanské náměstí, Sportoviště Poříčí, Sportovní lesopark?, Stezka nad Úpou, Stezka pro pěší, Systém parkování na Kryblici, Špatně umístěný přechod, Točna autobusů, Tovární ulice, Tržiště / Tržnice, Tržnice v Horním Starém Městě, Turismus v Trutnově, U pumpy, U zastávky, Unikátní údolí vs Území plán, Úprava okolí areálu Dolce, Úprava Skřivánčí ulice, Úprava ulice Bratří Čapků, Úprava zpevněných ploch, Vila průmyslníka jako nové muzeum?, Vjezd na kruhový objezd, Vodní ulice, Vodorovné značení stezky, Voletinská, Volná plocha u náměstí, Vycházková trasa, Využití soklu před MÚ, Zanedbané hřiště na Středním předměstí, Zanedbané zakoutí, Zanedbaný vnitroblok sidliště, Zástavba území bývalého Texlenu, Zchátralé dětské hřiště, Zkratka Křižíkova-Komenského, Zkulturnit kino Vesmír, Zničená "skulptura".

Projekt Městské zásahy vznikl v roce 2007 na Slovensku v bratislavském ateliéru Vallo Sadovsky Architects. S nápadem oživit městský prostor z vlastní iniciativy a nečekat na vnější impuls oslovili několik kolegů z architektonických ateliérů, aby si sami vybrali prostor, problematické místo a pokusili se navrhnout nějaké řešení. Výsledky se setkali s velice kladným ohlasem jak u města tak u širší veřejnosti a projekt se stal univerzálním i pro další města, kde byl realizován (Praha, Brno, Jablonec nad Nisou, Ostrava, Zlín, Košice, Nitra, Trenčín a dalších).

Více informací o dřívějších projektech naleznete na stránkách:
www.mestskezasahy.czwww.mestskezasahy.sk

Hlavním cílem projektu Městské zásahy Trutnov, který organizuje spolek TUarch, je vyzvat širokou veřejnost, architekty, urbanisty, studenty a další kreativce, aby se vyjádřili k místům ve veřejném prostoru, která by si podle nich zasloužila změnu.

Použité webové rozhraní navazuje na web www.mestskezasahyjablonec.cz, které proběhly v roce 2013 a rozšířily tak městské zásahy o sběr podnětů od místních obyvatel. Děkujeme!

 

Jak dál?

 

 

 

Děkujeme všem za participaci na projektu Městské zásahy Trutnov. V sekci návrhy můžete shlédnout veškeré zaslané návrhy od architektů, podněty od vás jsou doplněny o odpovědi městského úřadu. Akce tímto nekončí, ve spolupráci s městem se budeme snažit o realizaci jak podnětů, tak návrhů. Je to běh na dlouhou trať. Věříme, že toto je cesta, jak udělat Trutnov ještě lepší než dnes je.

Děkujeme všem za participaci na projektu Městské zásahy Trutnov. V sekci návrhy můžete shlédnout veškeré zaslané návrhy od architektů, podněty od vás jsou doplněny o odpovědi městského úřadu. Akce tímto nekončí, ve spolupráci s městem se budeme snažit o realizaci jak podnětů, tak návrhů. Je to běh na dlouhou trať. Věříme, že toto je cesta, jak udělat Trutnov ještě lepší než dnes je.

Výstava zásahů před trutnovským kulturním centrem UFFO
Za spolek TUarch děkujeme všem co dorazili na závěrečný večer projektu Městské zásahy Trutnov 2016 spojený s úvodní vernisáží listopadové výstavy. Také nemalý dík patří všem, kteří se aktivně do projektu zapojili či jakkoliv podpořili. Děkujeme!

Výsledky tohoto projektu si můžete během celého listopadu prohlédnout ve venkovním prostoru před kulturním centrem UFFO. Kompletní souhrn všeho, co se za uplynulý rok událo, také najdete v našem online katalogu.

Za spolek TUarch děkujeme všem co dorazili na závěrečný večer projektu Městské zásahy Trutnov 2016 spojený s úvodní vernisáží listopadové výstavy. Také nemalý dík patří všem, kteří se aktivně do projektu zapojili či jakkoliv podpořili. Děkujeme!


Výsledky tohoto projektu si můžete během celého listopadu prohlédnout ve venkovním prostoru před kulturním centrem UFFO.

 

Kompletní souhrn všeho, co se za uplynulý rok událo, také najdete v našem online katalogu.

Slavnostní večer Městských zásahů Trutnov 2016
Přes celé léto sbíral spolek TUarch v rámci Městských zásahů Trutnov podněty na zlepšení města od občanů a oslovoval architekty se zájmem o Trutnov. Ti zpracovali návrhy na možná zlepšení našeho veřejného prostoru a někteří z nich je ve čtvrtek 27. 10. v 19 hodin představí. Na závěr večera se můžete těšit také na inspirativní projekty předních českých architektů Petra Leška ze studia Projektil Architekti, Jiřího Janďourka z ateliéru ATAK architekti či vedoucího oddělení rozvoje města Antonína Dokoupila z Litomyšle. Součástí večera bude vernisáž výstavy Městské zásahy Trutnov 2016, která proběhne na náměstí před Společenským centrem UFFO.

Pořadatel: UFFO - SCT a TUarch, z.s.
Termín konání vernisáže: čtvrtek 27. 10. od 19:00 hodin
Místo vernisáže: hlavní sál Společenského centra UFFO
vstup zdarma

Večer, při kterém architekti představí nápady na zlepšení Trutnova.

 

Přes celé léto sbíral spolek TUarch v rámci Městských zásahů Trutnov podněty na zlepšení města od občanů a oslovoval architekty se zájmem o Trutnov. Ti zpracovali návrhy na možná zlepšení našeho veřejného prostoru a někteří z nich je ve čtvrtek 27. 10. v 19 hodin představí. Na závěr večera se můžete těšit také na inspirativní projekty předních českých architektů Petra Leška ze studia Projektil Architekti, Jiřího Janďourka z ateliéru ATAK architekti či vedoucího oddělení rozvoje města Antonína Dokoupila z Litomyšle. Součástí večera bude vernisáž výstavy Městské zásahy Trutnov 2016, která proběhne na náměstí před Společenským centrem UFFO.

 

Pořadatel: UFFO - SCT a TUarch, z.s.


termín konání vernisáže: čtvrtek 27. 10. od 19:00 hodin


hlavní sál Společenského centra UFFO, vstup zdarma

 

Slavnostní večer Městských zásahů Trutnov

Pokyny pro účastníky - forma odevzdání
Blíží se čas odevzdání vašich příspěvků. Zde najdete pokyny a termíny. Změna! Získali jsme více času do finální výstavy, proto je termín na odevzdání prodloužen do 18. 9. 2016. Děkujeme za pochopení

Blíží se čas odevzdání vašich příspěvků.

 

Zde najdete pokyny a termíny.


Změna! Získali jsme více času do finální výstavy, proto je termín na odevzdání prodloužen do 18. 9. 2016.

 

Děkujeme za pochopení.

Workshop Městských zásahů na Horní promenádě
Tak workshop je za námi ...

Na Horní promenádě vedle řeky u autobusového nádraží si můžete prohlédnout výsledky, osahat si je, sednout si na ně, poležet, zastavit se u nich, vypít si na nich kafe, počkat zde na autobus, smočit si nohy ... no cokoliv, co vás jen napadne.

Na fotkách se pracuje :-)

Více na našem facebooku.

Tak workshop je za námi ...

 

Na Horní promenádě vedle řeky u autobusového nádraží si můžete prohlédnout výsledky, osahat si je, sednout si na ně, poležet, zastavit se u nich, vypít si na nich kafe, počkat zde na autobus, smočit si nohy ... no cokoliv, co vás jen napadne.

 

Na fotkách se pracuje :-)

 

Více na našem facebooku.

Workshop 16-23/7
Srdečně Vás zveme na Workshop Trutnov 2016, který se bude konat v rámci projektu Městské zásahy Trutnov 2016 od 16. do 23.července!

Přijďte na přednášky, zapojte se do navrhování i práce a pomozte oživit Horní Promenádu! Do Trutnova míří studenti architektury, aby navrhli a vlastnoručně vyrobili drobné objekty na nábřeží.

Nedělní program 17.7. přednáškové odpoledne 15:30-20:00 hodin.

Pondělí 18.7. pracovní konzultace 18-20:00 hodin.

Pátek 22.7. prezentace návrhů od 14:00 hodin.

Vše proběhne na Horní Promenádě u budovy soudu, v případě nepřízně počasí v tělocvičně gymnázia. Přijďte na program nebo přiložit ruku k dílu při práci přímo na nábřeží.

Těšíme se na Vás!

Více informací v záložce "co se děje".

Srdečně Vás zveme na Workshop Trutnov 2016, který se bude konat v rámci projektu Městské zásahy Trutnov 2016 od 16-23/7.

 

Přijďte na přednášky, zapojte se do navrhování i práce a pomozte oživit Horní Promenádu! Do Trutnova přijedou studenti architektury, aby během týdenního workshopu navrhli a vlastnoručně vyrobili drobné objekty na nábřeží řeky Úpy.

 

Nedělní program 17.7. - přednáškové odpoledne 15:30-20:00 hodin

15:30 hodin - Jak oživit město vlastní iniciativou a příklad Vodňan
Natálie Barcalová - Zaber Hradec (Hradec Králové)
Miloslav Klimeš - Veselý výlet (Trutnov)
Pavel Janšta - místostarosta (Vodňany)
Ida a Jakub Chuchlíkovi - IUCH, Re: (Jablonec)

 

18:00 hodin - Drobná architektura v krajině a veřejném prostoru

Daniel a Hana Matějkovi - naOkraji (Ladná u Břeclavi)
Zbyněk Buchta - Ateliér Vltava (Praha)
Přemysl Jurák a Jan Šorm - Uhlík Architekti (Praha)
Jan Tyrpekl (Praha)

 

pondělí 18.7. - pracovní konzultace 18-20:00 hodin

 

pátek 22.7. - prezentace návrhů od 14:00 hodin

 

Vše proběhne na Horní Promenádě u budovy soudu, v případě nepřízně počasí v tělocvičně gymnázia. Přijďte na program nebo přiložit ruku k dílu při práci přímo na nábřeží.

 

Těšíme se na Vás!

 

Ogranizátoři MZT a Nezevli jen tak

Architektura
jako dar městu
Sdílejte s námi své zkušenosti s konkrétními místy po celém Trutnově. Naším společným cílem je najít problém, pojmenovat ho a snažit se ho vyřešit.

Začít můžete tím, že přidáte podnět.

Sdílejte s námi své zkušenosti s konkrétními místy po celém Trutnově. Naším společným cílem je najít problém, pojmenovat ho a snažit se ho vyřešit.

 

Začít můžete tím, že přidáte podnět.


Pokud se chcete dozvědět víc, nezmeškejte zahájení, představení projektu, besedu s organizátory a promítání dokumentu Urbanised: ve čtvrtek 19. května v 19.00, klub Kabinet, Pavla Křížkovského 237/1, Trutnov


Sběr podnětů od veřejnosti: 
do 31. 8. 2016


Odevzdání návrhů: 
do 31. 8. 2016 na zasahy@tuarch.cz


Výstava: 
říjen 2016, náměstí/nábřeží


pište na náš kontaktní e-mail nebo facebook 

Městské zásahy Trutnov 2016
Trutnov

trutnov

Ing. arch. Michal Rouha
Ing. arch. Jan Veisser
Ing. arch. Benedikt Markel
 
TUarch z. s.
IČO: 046 93 213
E: zasahy@tuarch.cz

Sdílejte s námi své zkušenosti s konkrétními místy po celém Trutnově. V následujících pěti krocích vyberete místo na mapě, popíšete problém a návrh řešení, připojíte fotku a necháte na sebe kontakt. Váš příspěvek se na mapě objeví hned po naší autorizaci. O jeho zveřejnění budete vyrozuměni emailem.

bubble bubble bubble